Bibelveckan: Seminarium

Wed, Jul 3, 2024 3:00 PM (CEST)

Add to Calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Description
Seminarium på Bibelveckan med Klas Eriksson: Vardagstro och andligt liv

Hur kan jag känna igen Guds närvaro i mitt liv? Hur kan min relation till Gud fördjupas och bli mer glädjerik? Vi leds i bibelstudier, samtal och andliga övningar som syftar till att föra oss djupare in i mysteriet att Gud älskar oss och att Gud vill använda oss alla som tjänare i det enkla och vardagliga.

Klas Eriksson, Stockholm, är pastor och har arbetat med församlings- och ledarutveckling och inspirerat till församlingsgrundande arbete. Som nybliven pensionär är han fortsatt verksam som församlingshandledare.

www.bibelveckan.se
Start
Wed, Jul 3, 2024 3:00 PM (CEST / GMT+02:00)
End
Wed, Jul 3, 2024 6:00 PM (CEST / GMT+02:00)
Powered by calndr.link